031-37765231-37779539
info@farboud.ir
با ما در ارتباط باشید
  • خدمات دفتر فنی پروژه ها، تهیه صورتجلسات کارگاهی، نقشه های ازبیلت و . . .

  • خدمات متره و برآورد پروژه ها

  • تامین نیروی انسانی فنی و مهندس مورد نیاز در انواع پروژه های صنعتی و ساختمانی