031-37765231-37779539
info@farboud.ir
با ما در ارتباط باشید
  • آنالیز توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح ها

  • طراحی و پیاده سازی سیستم های مهندسی مالی و آنالیز مالی پروژه ها

  • آنالیز و بررسی ادعاهای مالی پروژه