031-37765231-37779539
info@farboud.ir
با ما در ارتباط باشید

مدیریت طرح / مدیریت پیمان (MC)

اجرای پروژه های بزرگ به روش MC (مدیریت پیمان پروژه ها)

ادامه مطلب

مدیریت مالی و اقتصادی

ارائه خدمات مالی و اقتصادی شامل طرح توجیهی، آنالیز ادعاهای مالی، مهندسی مالی پروژه ها و . . .

ادامه مطلب

سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه

ارائه خدمات جامع برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه، آنالیز و تهیه لوایح تاخیرات و . . .

ادامه مطلب

خدمات فنی و مهندسی پروژه ها

خدمات دفتر فنی کارگاهی، متره و برآورد، تهیه نقشه های ازبیلت و . . .

ادامه مطلب