فربود
پس از سه ماه انتظار قطارها در بندر عباس، اولین سری قطارهای متروی اصفهان روز پنج شنبه 18 اردیبهشت ماه به اصفهان رسید. این قطار ها پس از طی فرآیند مونتاژ نهایی در دپو کاوه وارد مرحله تست 17000 کیلومتر و آزمایشات مختلف قرار خواهد گرفت. ادامه...