فربود
سایت آریانا: عدم تدوین یک متدولوژی عام جهت استقرار سیستم مدیریت پروژه سازمانی همواره یکی از انتقادهای مطرح به PMI در سالیان اخیر بوده است. به همین دلیل موسسه PMI با تعریف و به نتیجه رساندن یک پروژه ارزشمند تحقیق و توسعه در پاسخ به این نیاز راهنمای عملی با عنوان « استقرار مدیریت پروژه سازمانی » را در آوریل 2014 منتشر نمود. ادامه...
فربود
سایت آریانا:تاریخ 93/02/16: کتاب تسهیم دانش در سازمانهای پروژه محور کتاب جدید دیگری است که درخصوص مدیریت دانش در سازماهای پروژه محور نگاشته می شود. ادامه...