مجتمع بندری امام خمینی (ره) ، یک از بزرگترین و استراتژیک ترین بنادر کشور می باشد به طوری که به عنوان هاب غلات خلیج فارس شناخته می شود. به منظور توسعه بندر که از مهمترین اهداف این سازمان می باشد سالانه پروژه های متعددی در قالب پروژه های سرمایه ای از محل اعتبارات داخلی سازمان بنادر و در قالب پروژه های سرمایه گذاری به وسیله بخش خصوصی با در حوزه معاونت مهندسی و عمران تعریف و به اجرا گذاشته می شود.

معاونت مهندسی و عمران بندر امام خمنی (ره) در زمینه استقرار نظام مدیریت پروژه نیز نسبت به سایر بنادر کشور پیشگام بوده و برای این منظور از استاندارد بین المللی PMBOK بهره برده است.

شرکت پردازش سامانه فربود نیز به عنوان مشاور این سازمان در حوزه، مدیریت و کنترل پروژه انجام وظیفه می نماید.