سازمان قطار شهری اصفهان و حومه از جمله سازمان های زیر مجموعه شهرداری اصفهان و متولی اجرای خطوط مترو در کلان شهر اصفهان می باشد.

این سازمان با در دست داشتن سالانه بیش از 20 پروژه اجرایی از جمله بزرگترین سازمان های پروژه محور در استان اصفهان بوده و همواره سبدی از پروژه های عمرانی - ساختمانی و صنعتی ج تجهیزاتی را مدیریت می نماید.

از این رو این سازمان به خوبی بر اهمیت بکارگیری دانش مدیریت پروژه واقف بوده و در این زمینه اقدامات مناسبی را انجام داده است.

شرکت پردازش سامانه فربود نیز به عنوان مشاور این سازمان در حوزه، مدیریت و کنترل پروژه انجام وظیفه می نماید.